Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe OM Advocatuur omgaat met uw gegevens. Inzake de (persoons-) gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, GDPR) verklaren wij de regelgeving in ons bedrijfsproces te hebben ingevoerd en wij leven deze na.

Website

De website van Om Advocatuur maakt geen gebruik van cookies. Wij volgen onze websitebezoekers niet. De website maakt evenmin gebruik van een account login voor bezoekers of een webshop.

Welke gegevens worden door OM Advocatuur vastgelegd?

  • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer(s) en e-mailadres,
  • Situatiebeschrijving omtrent uw zaak (verkeers- of bedrijfsongeval, medische kunstfout, (seksueel) misbruik, anderszins aansprakelijkheidskwestie),
  • Uw BSN-nummer,
  • Juridische stukken.

Waar gebruikt OM Advocatuur deze gegevens voor?

Wij gebruiken deze informatie om u juridische bijstand te kunnen verlenen. Dat kan zijn advies, buitengerechtelijke onderhandelingen en gerechtelijke procedures.

Rechten en plichten inzake de verwerking van gegevens.

OM Advocatuur waarborgt dat de tot het verwerken van persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen. OM Advocatuur neemt daartoe alle overeenkomstig artikel 32 AVG vereiste maatregelen. OM Advocatuur neemt verder alle passende technische en organisatorische maatregelen.

Beheer van de gegevens.

OM Advocatuur beheert genoemde gegevens en zorgt ervoor dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat deze zijn beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik en ongeautoriseerde toegang.

Delen van gegevens.

Wij zullen uw gegevens zonder uw toestemming niet delen met derden of andere belanghebbenden. Wij richten ons zuiver en alleen op juridische bijstand. OM Advocatuur gebruikt uw gegevens niet voor handel in persoonsgegevens, tenzij een van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling ons tot delen verplicht.

Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen?

OM Advocatuur neemt uw privacy serieus. Heeft u na lezing van deze privacyverklaring nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons via bert@om-advocatuur.nl