Advocatuur

Bert Oude Middendorp is  advocaat met als aandachtsgebieden bancair recht en aansprakelijkheidsrecht. Hij is specialist letselschade (Grotius) en is lid van de LSA en de ASP.

In zijn advocatenpraktijk, OM Advocatuur,  behandelt hij kwesties in verband met bancair recht en komt hij op voor de belangen van letselschadeslachtoffers.

Mediation

Mediation is de laatste jaren sterk in opkomst en wordt ook door rechtbanken steeds meer gebruikt als alternatief voor procederen. Een mediator is onpartijdig en helpt partijen zelf een oplossing voor hun geschil te vinden.

Bert Oude Middendorp richt zich op bancair recht en aansprakelijkheidsrecht met de nadruk op letselschadezaken.

Juridisch Advies

Bert Oude Middendorp kan u uitstekend adviseren over kwesties met betrekking tot bancair recht en aansprakelijkheidsrecht, dat laatste met name over letselschade en alles wat daarmee verband houdt.

Over ons

Oude Middendorp Advocatuur (OM Advocatuur) is een advocatenkantoor, eenmanszaak, dat zich toelegt op aansprakelijkheidsrecht (letselschade) en bancair recht. Er wordt niet onder gezamenlijke naam opgetreden.

De praktijk is op 1 juli 2007 gestart door mr. A.J.R. (Bert) Oude Middendorp. Met een klein, maar actief en enthousiast team werken wij aan uw zaak. Wij vinden het van het grootste belang dat u zich bij ons thuis voelt en hechten dan ook aan persoonlijk contact.

In letselschadezaken gebeurt het nog teveel dat het slachtoffer gouden bergen worden beloofd. Wij vertellen u helder en eerlijk wat er mogelijk is en wat niet. Dat voorkomt te hoog gespannen verwachtingen en dus teleurstellingen.

Banken hebben een belangrijke en ook invloedrijke positie binnen Nederland. Helaas misbruiken banken die machtspositie soms waardoor zij hun klanten benadelen. Daar zijn veel voorbeelden van; DSB, de bank van Dirk Scheringa, die veel te dure lijfrentepolissen verkocht en uiteindelijk na een oproep van Pieter Lakeman aan de klanten van DSB om hun geld op te halen failliet ging, (uitbetaalde schadevergoeding door de curatoren naar schatting tussen 500 miljoen en 1 miljard), Rabo met de zogenaamde Liborfraude (geschikt voor 774 miljoen), ING met witwaspraktijken (geschikt voor 775 miljoen), door de banken verkochte rentederivaten, schade becijferd op circa 14 miljard,  etcetera. Bert Oude Middendorp heeft een financiële achtergrond (accountant) en is daardoor goed in staat om snel en helder in beeld te brengen of en zo ja wat er mis is. Bert is met Pieter Lakeman bestuurslid van de stichting Hypotheekleed die het onrechtmatig handelen van DSB aan de kaak stelde.

Werkwijze en kosten

Heeft u interesse in onze diensten, aarzel dan niet om een afspraak te maken. Een eerste gesprek is gratis en u krijgt alle gelegenheid om uw zaak te bespreken en eventuele vragen voor te leggen. Besluit u om klant te worden dan is het belangrijk om te weten dat als de aansprakelijkheid erkend is, de rekening van OM Advocatuur nagenoeg altijd betaald wordt door de aansprakelijke partij, meestal de verzekeraar.

OM Advocatuur werkt op basis van een uurtarief. Dat uurtarief is €250 exclusief BTW. Mocht de erkenning van de aansprakelijkheid een probleem zijn, dan vraagt OM Advocatuur een zogenaamde toevoeging aan. Dit houdt in dat, als uw inkomen beneden een bepaald niveau ligt, de kosten van de advocaat door de Nederlandse Staat worden betaald. U bent veelal wel een eigen bijdrage verschuldigd.

Indien dit in uw zaak mogelijk aan de orde is, zal Bert Oude Middendorp u daarover in  het eerste gesprek meer vertellen. In geval van ontstentenis van mr. Oude Middendorp, zullen de zaken worden waargenomen door mr. R.W. Hoevers, advocaat in Enschede.
Op alle diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Bij klachten verwijs ik u naar de interne klachtenregeling.

Verkeersongeval

Het gros van de letselschadezaken bestaat uit verkeersongevallen. Daarbij is het meestal zo dat er een “dader” is, namelijk de partij die het ongeval veroorzaakt heeft en het slachtoffer. Soms is het niet duidelijk wie de veroorzaker is dan wel of de veroorzaker volledig aansprakelijk is.

Bedrijfsongeval

We spreken van een bedrijfsongeval als er op het werk iets mis is gegaan waardoor iemand letsel heeft opgelopen. Belangrijk is dat de wetgever de werknemer – en ook de zzp-er die voor een bedrijf werkzaamheden verricht- wil beschermen.

Medische kunstfout

We spreken van een medische kunstfout als er een fout is gemaakt door een arts of paramedicus zoals een fysiotherapeut. Van het grootste belang is om eerst vast te stellen of er daadwerkelijk een fout is gemaakt.

Mishandeling en seksueel misbruik

In gevallen van mishandeling en seksueel misbruik zijn er voor het slachtoffer 3 manieren om de geleden en nog te lijden schade te verhalen.

Contact

Bezoekadres
Bachlaan 29
7604 EN Almelo

Telefoon
(053) 711 21 88

Postadres
Postbus 686
7500 AR  Enschede

Kamer van Koophandel
6883923

BTW-nummer:
081319903B02

OM Advocatuur is aangesloten bij: 
Geschillencommissie Advocatuur

Geregistreerd bij LSA voor:

  • Letselschade recht
  • Slachtofferzaken

Mr. A.J.R. Oude Middendorp is ingeschreven bij:

Nederlandse Orde van Advocaten
Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag
070-3353535
info@advocatenorde.nl

Mr. Oude Middendorp is individueel voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij:
Interpolis
Spoorlaan 298
5017 JZ Tilburg
Geldigheidsgebied is Europa